| Strona Główna | Znajdź nas na Facebooku |


Mamy już ponad 4700 sympatyków
z Polski i całego świata!
Zostań jednym z nich!Posiadamy najbogatszy w Polsce zbiór archiwaliów i zabytków związanych z Westerplatte: listów, dokumentów, fotografii, planów i map, a także uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
Pro Patria Et Gloria


"Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!"
Henryk Sienkiewicz

"Polsce potrzebna jest pamięć o tych, którzy o nią walczyli, bo Polska odrodziła się z walki w roku 1918, obroniła swoją niepodległość w roku 1920, walczyła w latach 1939-1945 w II wojnie światowej na wszystkich frontach. Naród polski stawiał opór komunizmowi przez 45 lat jego rządów. I to z walki, prowadzonej w różnych formach, zbrojnej i pokojowej, zrodziła się wolna Polska"
ś.p. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński


Dla Chwały Bohaterów Westerplatte
odszukaliśmy, odkopaliśmy, odnaleźliśmy, kupiliśmy, otrzymaliśmy, zrekonstruowaliśmy, uratowaliśmy m.in.:

dokonaliśmy pomiarów oznaczając w terenie miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się brama kolejowa Składnicy (podczas prac archeologicznych w 2006 r. okazało się, że pomyliliśmy się zaledwie o 1 metr!), a także tzw. stare koszary, budynek zawiadowcy, wiata elektrogeneratora, magazyny amunicyjne, mur Składnicy (2002)

opracowaliśmy projekt zmian rewaloryzacyjno- -rewitalizacyjnych Westerplatte oraz stworzenia tam nowoczesnego muzeum i przesłaliśmy go na ręce Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza - bez żadnej reakcji i odpowiedzi (2003)

tropiliśmy cenne zabytki z Westerplatte (2003)

wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr. M. Kwapińskim uratowaliśmy Elektrownię WST od otynkowania i obłożenia jej tzw. sidingiem, czyli oblicówką (2004)

odnaleźliśmy i zidentyfikowaliśmy na terenie Westerplatte m.in. dawną Wartownię Nr 4, przebudowaną po wojnie na budynek radiostacji, a następnie magazyn (2004)

wypompowaliśmy nieczystości i uprzątneliśmy śmieci ze schronu placówki "Fort" (2005), a w następnym latach doprowadziliśmy do renowacji zabytku (2006-2007), obecnie pod "opieką" Muzeum II W.Ś. zabytek ten od kilku lat ponownie niszczeje (!)

zorganizowaliśmy pierwszą wielką inscenizację historyczną z udziałem rekonstruktorów z całej Polski pt. "Bitwa o Fort" (2005; II Bitwa o Fort odbyła się w 2007).

zorganizowaliśmy wiele uroczystości i inscenizacji na Westerplatte m.in. trzy edycje Manewrów Polowych na Westerplatte, Pikniki Historyczne (m.in.  z okazji Dnia Dziecka) itp. (2004-2007)

wespół z wieloma nam sprzyjającymi osobami oczyściliśmy z drzew i krzewów całe torowisko Westerplatte współorganizując później przejazdy drezynami kolejowymi (2004-2005)

zakupiliśmy wiele albumów fotograficznych (m.in. radiotelegrafisty z pancernika "Schleswig-Holstein") z archiwalnymi zdjęciami z Westerplatte z 1939 r., pamiętników itp. dokumentów (2005-2016)

dokonaliśmy kwerend w archiwach polskich i zagranicznych szukając wszelkich dokumentów związanych z walkami o Westerplatte oraz WST, dzięki temu odnaleźliśmy niezwykle cenną korespondencję mjr. S. Fabiszewskiego, komendanta Składnicy w l. 1933-38 (2005-2016)

wespół z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uratowaliśmy od rozbiórki XIX w. fortyfikację Mewi Szaniec, na której terenie miał powstać terminal paliwowy (2005)

w ramach prac archeologicznych odnaleźliśmy pozostałości po fundamencie Wartowni Nr 1 na terenie portu (2006)

w ramach prac archeologicznych odkopaliśmy m.in. ruinę wiaty elektrogeneratora, ruiny fundamentu stacji kolejowej, fundament magazynu amunicyjnego nr 1, ruinę fundamentów muru Składnicy i bramy kolejowej (2007); dzięki naszemu pomysłowi i projektowi dokonano rekonstrukcji bramy w miejscu gdzie się ona znajdowała (2008/2009)

odtworzyliśmy wał przy odsłoniętym przez nas relikcie fundamentu magazynu amunicyjnego nr 1, na którym w 1939 r. znajdowała się placówka "Wał, skąd padły pierwsze polskie strzały na Westerplatte (2007)

wespół z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uratowaliśmy od rozbiórki blaszany przedwojenny falochron na którym do dziś są ślady po walkach w 1939 r. (2008), a także uratowaliśmy od zniszczenia relikty po stacji kolejowej Westerplatte (2006)

odnaleźliśmy dzięki posiadanym dokumentom i odkopaliśmy schron piechoty z pocz. XX w. służący jako magazyn paliw dla Składnicy (2007)

uratowaliśmy od wyrzucenia na złom XIX w. latarnię morską z zachodniego falochronu u wejścia do portu gdańskiego ze śladami pocisków z 1 września 1939 r. (pod nią Niemcy mieli stanowisko ogniowe broni maszynowej (2007)

zrekonstruowaliśmy wały ochraniające magazyny amunicyjne nr 10, 11 i 12 (2006-2007)

dokonaliśmy inwentaryzacji zabytków Westerplatte i śladów po walkach w 1939 (m.in. leje po bombach Stukasów) (2004-2006)

dzięki naszemy projektowi rewitalizacji Westerplatte oczyszczono z gruzu i śmieci kabinę bojową w ruinie koszar tzw. Wartownię Nr 6; odrestaurowano wieżę obserwacji dwubocznej 25. BAS wraz ze schronem załogi i zrekonstruowano m.in. wał torowiska bocznicy nr 1(2007-2009)

wylicytowaliśmy w Finlandii na aukcji sprzętu wojskowego niezwykle cenną armatę polową wz. 1902 z 1917 r. (2006)

odkupiliśmy od kolekcjonerów ze Szwecji i Finlandii dwie armaty przeciwpancerne wz. 1936 Bofors (2006/2008), obecnie odrestaurowane przez Fundację Wojskowości Polskiej i Fundację Polonia Militaris stanowią najlepiej tego typu zrekonstruowaną broń w Europie

zakupiliśmy z rąk kolekcjonerów m.in. zdezaktywowane uzbrojenie: pistolet wz. 35 Vis, ckm wz. 1930, lkm Maxim wz. 1908/15, rkm wz. 1928 Browning, moździerz wz. 1931 (2005-2011)

armaty z naszych zbiorów brały udział w dziesiątkach inscenizacji historycznych oraz uroczystościach patriotycznych w całej Polsce; na lawecie posadowionej  na naszej armacie wz. 1902 została przewieziona na Cmentarz Powązkowski trumna z płk. Z. Szendzielarzem "Łupaszką" w kwietniu 2016 r.

zorganizowaliśmy pierwszą polską ekspedycję naukowo-badawczą pod nazwą "Sophie-X" na wrak pancernika Schleswig-Holstein (Estonia 2008)

narażając się wielu osobom, instytucjom i mediom udało nam się pokrzyżować realizację obrazoburczego filmu "Tajemnica Westerplatte" o mjr. Sucharskim i żołnierzach z Westerplatte, którzy mieli zostać pokazani jako zdemoralizowani pijani tchórze, złodzieje i zdrajcy (2008-2009)

odnaleźliśmy i  odkupiliśmy  zestaw ponad 60 porcelanowych elementów zastawy z Kasyna Oficerskiego i Podoficerskiego Westerplatte ze śladami pożaru z 2 września 1939 r. (2007/2008)

na temat obrony i historii Westerplatte napisaliśmy cztery książki i opracwaliśmy paradokumentalny komiks historyczny, opublikowaliśmy dziesiątki artykułów w prasie polskiej i zagranicznej, pomagaliśmy przy realizacji wielu reportaży i programów dokumentalnych o Westerplatte udzielając także szereg wywiadów

otrzymaliśmy wiele archiwalnych dokumentów, listów, fotografii, osobistych pamiątek z rąk prywatnych osób z nadzieją, że kiedyś będziemy mogli je wyeksponować w naszym Muzeum Westerplatte

opiekujemy się grobami tych Obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, którzy odeszli na wieczną służbę...


Za inicjatywę i działania wychowawcze dla młodych pokoleń Polaków, dbanie o prawdę, tradycje narodowe i historyczne, kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach polskich żołnierzy, ratowanie pamiątek narodowych i zabytków Westerplatte, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte Mariusz Wójtowicz-Podhorski został odznaczony m.in.: przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi,  odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej,  medalem "Sint Sua Praemia Laudi", odznaką honorową 200-lecia 4. Pułku Piechoty z Kielc.

Nasze publikacje o Westerplatte 

i Bohaterskich Obrońcach Wybrzeża w 1939 r.:

Pierwszy polski komiks historyczny. 124 strony (100 plansz komiksu + m.in. przewodnik po Westerplatte, 88 archiwalnych fotografii, opisy broni i wiele innych dodatków.

Bestseller 2004 tygodnika "Wprost"
Mariusz Wójtowicz-Podhorski, Krzysztof Wyrzykowski
"Westerplatte. Załoga śmierci",
wyd. I Gdańsk 2004, wyd. II Poznań 2012.

Pierwsza monografia walk o Westerplatte.
Prawie 700 stron i 700 fotografii.

Publikacja wśród 10 najlepszych książek historycznych 2009 Portalu Historycznego "Histmag". Książka ukazała się w 70. rocznicę niemieckiej napaści na Westerplatte.
M. Wójtowicz-Podhorski
"Westerplatte 1939. Prawdziwa Historia", Gdańsk 2009.

 
Biografia Bohatera z Westerplatte, lekarza majora Mieczysława Słabego zamordowanego przez Informację Wojskową w 1948 r. Publikacja wśród 10 najlepszych książek historycznych 2009 Portalu Historycznego "Histmag". Publikacja ukazała się w 100 rocznicę śmierci mjr. Słabego.
dr Krzysztof Zajączkowski
, "Lekarz z Westerplatte. Major Mieczysław Słaby 1905-1948", wyd. I Rzeszów 2008, wyd. II Warszawa 2009


II tom Kronik Epizodów Wojennych: "Pierwsi w boju. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku" (wyd. 2009).
Kolejny komiks historyczny M. Wójtowicza-Podhorskiego. Autorem rysunków jest Jacek Przybylski.


Bohater obrony Helu.
Kmdr por. Zbigniew Przybyszewski 1907-1952,

dr
Krzysztof  Zajączkowski,
Warszawa 2011.Wokół tajemnic Westerplatte,
dr
Krzysztof  Zajączkowski,
Warszawa 2012.Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989,
dr Krzysztof  Zajączkowski,
Warszawa 2015, 415 s.


Wojenna kooperacyjna gra planszowa
"7 dni Westerplatte"
firmy G3 z Konina,

z którą współpracowaliśmy przy jej tworzeniu.

(wersja polska i angielska)

Projekt "Załoga Westerplatte"

Projekt, który opracowaliśmy w 2006 r. Nie mieliśmy wówczas na stanie armat ani innych elementów uzbrojenia. Projekt przerwany w 2007 r. Miał na celu pokazanie na Westerplatte na 70 rocznicę wybuchu II w.ś. pełnego stanu Załogi Westerplatte (czyli nie mniej niż 200 rekonstruktorów) oraz części jej uzbrojenia. W "PZW" zaangażowanych było kilka grup rekonstrukcji historycznej z całej Polski.

Projekt "Załoga Westerplatte" reaktywujemy pod kątem 80 rocznicy wybuchu II w.ś. w 2019 r.


Liczymy na każdą pomoc w naszych przedsięwzięciach dla chwały i pamięci Bohaterów Westerplatte.

Współpracują z nami:

a także:

Paladin Tac

Tactical Risk Group

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków
4. Pułku Piechoty w Kielcach

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4PP z Kielc

Pomagają nam m.in.:Pomogli w naszych działaniach m.in.:

Prezydent Miasta Kielce p. Wojciech Lubawski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków p. dr Marian Kwapiński, Urząd Miasta Mławy, DGT Sp. z o.o., Finnlines S.A., Global Sp. z o.o., Morski Oddział Straży Granicznej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Bałtyckie Centrum Nurkowe Explorer, Centrum Nurkowe Neptun, Kolej Drezynowa, SGRH LOW, SRH Marienburg, SRH Cytadela, GRH 2MPS, Paladin Tac, Tactical Risk Group, Wagraf, Eurometal.

Ostatni Obrońca Westerplatte, 

mjr Ignacy Skowron, 

Kawaler Virtuti Militari

zmarł w 2013 roku.

Na pogrzeb Majora przywieźliśmy z Westerplatte ziemię z placówki "Wał", miejsca gdzie padły pierwsze polskie strzały, aby wysypać ją na Jego trumnę...

CZEŚĆ I CHWAŁA 

BOHATERSKIM OBROŃCOM WESTERPLATTE!

Na pogrzeby ostatnich bohaterskich Obrońców Westerplatte ani politycy ówczesnego rządu PO/PSL, ani MON, Urząd Miasta Gdańska i Muzeum II WŚ nie oddelegowali żadnego swojego przedstawiciela...

polecamy!

Westerplatte - sprostowanie

polecamy!

„PARK PAMIĘCI NARODOWEJ WESTERPLATTE-WISŁOUJŚCIE”

Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Fortyfikacje nowożytne w Polsce – badania, realizacje, projekty".
Toruń, Fort IV, 23-25 listopada 2012 r.


polecamy!

O prezesie Stowarzyszenia:

www.podhorski.pl


polecamy!

Obrona Westerplatte 
to bitwa niewykorzystanych szans


Działalność Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte 

w l. 2002-2016
i powstanie Muzeum Westerplatte SRHWST

Przez lata Westerplatte marniało i niszczało przy kompletnym braku zainteresowania tym miejscem ze strony gdańskich historyków, muzealników i władz miasta Gdańska. Prace mające na celu zabezpieczyć przed ostatecznym zawaleniem ruinę koszar, sprzątanie, malowanie krawężników czy strzyżenie trawników to były tylko doraźne działania, zewnętrzna kosmetyka, przybierająca na sile raz w roku, przed uroczystościami rocznicowymi we wrześniu. Poza tą datą szerzył się na Westerplatte brud i smród, zwłaszcza tam gdzie nie sięgało oko turysty. Każda wizyta na Westerplatte przyszłych członków Stowarzyszenia powodowała coraz większą frustrację.

Schron placówki "Fort", którym opiekowało się nasze Stowarzyszenie w l. 2003-2007. Widok w 2002 r. i po odnowieniu w 2006 r. Obecnie pod opieką Muzeum II W.Ś. ten cenny zabytek i pamiątka po walkach w 1939 r. ponownie popadł w ruinę.

W 2002 r. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte rozpoczęło intensywne prace zmierzające do zmiany wizerunku Westerplatte i przywrócenia mu należnego wyglądu i miejsca wśród polskich symboli. Wyszukuje zabytki i pamiątki związane z Westerplatte, dokumentację techniczną nieistniejących już budynków WST, archiwalne zdjęcia, filmy, relacje oraz inne archiwalia. Kolejne akcje Stowarzyszenia poszły w kierunku zwrócenia uwagi na dewastację i zaniedbania wśród zabytkowej substancji półwyspu. Udało się zainteresować problemem lokalne i ogólnopolskie media, które opisały karygodny wygląd miejsc, w których bohatersko walczył polski żołnierz.

Stowarzyszenie, jako pierwsze, już w 2003 r. rozpoczęło prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zgodnie z marzeniem westerplatczyków, ukazałby Westerplatte jako pole bitwy, a nie zapuszczony, brudny miejski park. Plan ten został przedstawiony prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi w listopadzie 2003 r. Nie spotkał się on z jakimkolwiek zainteresowaniem ani odzewem ani z jego strony ani ze strony podległemu mu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
We wrześniu 2004 r. plan, jak i projekty Stowarzyszenia związane z rekonstrukcją Westerplatte (m.in. śmiały plan odbudowy koszar Składnicy, co było marzeniem Obrońców Westerplatte) zostały opublikowane w załącznikach pierwszego polskiego komiksu historycznego "Westerplatte. Załoga śmierci" (bestseller 2004 tygodnika "Wprost").

To dzięki ostrym działaniom Stowarzyszenia były zwoływane konferencje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, na których urzędnicy i muzealnicy musieli się tłumaczyć z tego dlaczego przez kilkanaście lat zaniedbywali Westerplatte, dlaczego pozwalają się na niszczenie Westerplatte, w tym symbolicznych grobów na Cmentarzyku Obrońców Westerplatte. Składano puste deklaracje, w pośpiechu sprzątano narosłe przez lata śmieci, malowano krawężniki...

Stowarzyszenie, jako pierwsze, zainicjowało już w 2004 r. ideę powołania nowoczesnego Muzeum Westerplatte, dla którego wzorem byłoby m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie stara się także ożywić, mimo stawianych trudności, to ważne dla każdego Polaka miejsce, nie szczędząc przy tym sił i środków, by przypominać tamte ważne dla Polski dni, kiedy "Westerplatte broniło się nadal".

Członkowie SRH WST na Wtte (Muzeum Westerplatte SRHWST) z kolejną wizytą u nieżyjącego już Obrońcy Westerplatte kpt. Władysława Stopińskiego (prezentowaliśmy wówczas nowo pozyskane elementy zestawów porcelanowych pochodzących z WST na Westerplatte oraz książkę naszego kolegi "Lekarz z Westerplatte").

Widząc dotychczasowe rezultaty i dokonania Stowarzyszenia, można postawić pytanie, co działoby się na Westerplatte, gdyby zabrakło nam woli do walki z niechęcią urzędników, muzealników, "zasłużonych działaczy" i polityków. Odpowiedź nie jest trudna: byłoby tak, jak do tej pory. Nie działoby się nic. Marazm, wegetacja, powolne zapomnienie. Obumieranie. Dzięki skromnej działalności Stowarzyszenia jest mała nadzieja, że Westerplatte będzie się kiedyś szczycić nie tylko wspaniałą historią, ale że ta historia upomni się wreszcie o godne jej upamiętnienie.

Kilka lat działalności Stowarzyszenia w odnajdywaniu i pozyskiwaniu archiwaliów związanych z Westerplatte, a w szczególności obroną Składnicy w 1939 r. przynosi cały czas doskonałe efekty. W zbiorach naszego Muzeum Westerplatte SRHWST są między innymi: armata wz. 1902 z 1917 r. oraz dwa działka Bofors wz. 1936 wyprodukowane w 1939 r., pełen przekrój oryginalnej broni maszynowej jaka była używana w obronie Składnicy, lornetka z Westerplatte, lufa moździerza wz. 1931 z 1938 r., łuski 150mm i 88mm z pancernika "Schleswig-Holstein" (lub "Schlesien") wystrzelone we wrześniu 1939 r., samochód Polski Fiat 508/II - jeden z zaledwie pięciu zachowanych na świecie, czy zbiór przedwojennej porcelany stołowej z Kasyna Oficerskiego i Podoficerskiego Westerplatte, 1. Morskiego Batalionu Strzelców z Wejherowa, 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc i wiele innych. Nasze Muzeum Westerplatte posiada największy w Polsce zbiór archiwalnych fotografii z 1939 r. pokazujących walki o Wojskową Składnicę Tranzytową.
Armaty wz. 1902 i wz. 1936 pod ruiną koszar na Westerplatte o świcie 1 września 2008 r.
Oczyszczone z drzew i krzewów torowisko służyło przez krótki czas nam i tuystom do przejazdów drezyną kolejową po Westerplatte w ramach stworzonej przez nas ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej.

W dniach 3-7 września 2008 r. Stowarzyszenie oraz Centrum Nurkowe "Neptun" z Bydgoszczy i Bałtyckie Centrum Nurkowe "Explorer" z Gdyni, zorganizowało pierwszą polską ekspedycję badawczą na wrak pancernika szkolnego "Schleswig-Holstein" pod nazwą "Sophie-X". Celem wyprawy była inwentaryzacja pozostałości po okręcie i zbadanie stanu wraku. To jedna z wielu inicjatyw jakie przedsięwzięło Stowarzyszenie. Trzy lata wcześniej zorganizowaliśmy pierwszą inscenizację historyczną na Westerplatte. W rok później, w 2006 r. w kolejnej "Bitwie o Fort" wzięło udział prawie 100 rekonstruktorów, w tym kilku z zagranicy, wraz z ciężkim uzbrojeniem i sprzętem jak armata i moździerze, karabiny maszynowe, motocykle.
Ekspedycja "Sophie-X". Estonia 2008.  Pierwsza polska ekspedycja badawcza do wraku pancernika Schleswig-Holstein zorganizowana wespół z badaczami z estońskiego muzeum morskiego w Tallinie.
Zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie pierwsza inscenizacja historyczna na Westerplatte: "Bitwa o Fort" w 2005 r. Za użyczenie przez nas od miasta terenu pod rekonstrukcję walk o Westerplatte Urząd Miasta Gdańska kazał sobie słono zapłacić...

Kilkuletnia praca członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w latach 2002-2006 na rzecz ratowania zabytków na Westerplatte i rekonstrukcji Składnicy do stanu możliwie jak najwierniej przypominającego ten z 1939 r., przyniosła nadspodziewany i konkretny przełom. Wszystkie dotychczasowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne na Westerplatte odbywały się wysiłkiem własnym członków Stowarzyszenia, grup rekonstrukcji historycznych i dzięki pomocy ludzi nawet z odległym zakątków kraju. Alarmujące działania Stowarzyszenia zostały wreszcie dostrzeżone nie u lokalnych zarządców, lecz w Warszawie. Niszczejącym półwyspem zainteresowały się osoby na najwyższych stanowiskach w państwie. Na zaproszenie Stowarzyszenia i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. Mariana Kwapińskiego 26 sierpnia 2006 r., w pierwszy dzień organizowanych na Westerplatte przez Stowarzyszenie II Manewrów Polowych przyjechał Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiono mu zły stan zabytków, niszczejące relikty, zapomniane ważne historycznie miejsca. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Dwa tygodnie później Premier RP Jarosław Kaczyński przyznał z budżetu kancelarii premiera 583 tys. zł na opracowanie projektu rewitalizacji, w tym m.in. przeprowadzenie badań archeologicznych i dokonanie pierwszych prac rewitalizacyjnych w terenie.

W 2007 r. w 68 rocznicę wybuchu II w.ś. obok świeżo odrestaurowanego schronu placówki "Fort" oraz przy utworzonej ścieżce turystycznej w miejscu dawnej bocznicy kolejowej nastąpiło ważne wydarzenie w powojennej historii Westerplatte. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w obecności m.in. wojewody pomorskiego, metropolity gdańskiego, weteranów II w.ś., rekonstruktorów odtwarzających Wojsko Polskie II RP i licznie przybyłych mieszkańców Trójmiasta, ogłosił powstanie Muzeum Westerplatte.
 
Uroczystość otwarcia ścieżki turystycznej na Westerplatte, części przyszłej ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej, odremontowanego schronu placówki "Fort" oraz ogłoszenie powstania Muzeum Westerplatte przez wiceministra Jarosława Sellina (1 września 2008, Westerplatte).

W przeciągu dwóch następnych lat, do 70 rocznicy wybuchu II w.ś. miała powstać nowoczesna placówka muzealna mieszcząca się w odrestaurowanych i odbudowanych obiektach Składnicy: koszarach, kasynie podoficerskim, willach oficerskiej i podoficerskiej, wartowniach nr 1 i nr 4, budynku stacji kolejowej i wielu innych. Cel do którego dążyli przez kilka lat dążyli członkowie naszego Stowarzyszenia wydawał się osiągnięty.
Odkrycie fundamentów muru Składnicy i bramy kolejowej oraz fundamentów wiaty elektrogeneratora dzięki pracy i materiałom archiwalnych Stowarzyszenia (2007). W tym miejscu Port Gdański zaplanował wielkie rondo. Projekt udało nam się zablokować.
Odsłonięcie fundamentów magazynu amunicyjnego nr 1 i oczyszczenie z krzewów i drzew Placówki "Wał" (2007)

Odnalezienie reliktów po Wartowni Nr 1 w miejscu gdzie niegdyś się znajdowała przed jej przesunięciem (2007)

Tak w 2009 r. mogły wyglądać odbudowane koszary na Westerplatte na 70 rocznicę wybuchu II w.ś., jako siedziba nowoczesnego Muzeum Westerplatte, zgodnie z marzeniami Obrońców Westerplatte i projektem SRHWST na Wtte. Niestety zmiana rządów w Polsce w 2007 r. przekreśliła ten i wiele innych projektów związanych z rewitalizacją i rewaloryzacją Westerplatte.
 
Entuzjazm jednak wkrótce przygasł. Objęcie rządów przez Platformę Obywatelską spowodowało, że plany i projekty rewitalizacji Westerplatte oraz budowy Muzeum Westerplatte ugrzęzły w morzu biurokracji i często nieukrywanej niechęci, mimo szumnych deklaracji w mediach zapowiadających budowę muzeum i rewitalizację Westerplatte. W rzeczywistości politycy PO planowali budowę na Westerplatte mariny jachtowej, restauracji, hoteli i miejsc rozrywki (!).
Od końca 2007 r. rewitalizacja Westerplatte nie jest prowadzona, a takie prace jak odgruzowanie Wartowni Nr 6 w ruinie koszar, czy postawienie tabliczek informacyjnych i utworzenie ścieżki edukacyjnej to tylko kontynuacja projektów z lat 2003-2006 i prac rozpoczętych na przełomie 2006/2007. Historycy z Muzeum II Wojny Światowej, tacy jak Janusz Marszalec albo Jan Szkudliński wolą się skupić na szkalowaniu członków naszego Stowarzyszenia oraz przywłaszczaniu pracy niezależnych historyków i badaczy zamiast ratować zabytki Westerplatte.

1 grudnia 2008 r. dzięki długoletnim staraniom członków Stowarzyszenia Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Marian Kwapiński wpisał do rejestru zabytków dodatkowych 14 obiektów lub ich pozostałości z czasów funkcjonowania. Są to: relikty muru Składnicy, relikty bramy kolejowej, fundamenty budynku stacji kolejowej, kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora, Wartownia Nr 4, dwa średnie magazyny amunicyjne, relikty pięciu magazynów małych z wałami ziemnymi, relikty tzw. starych koszar, relikty kasyna podoficerskiego, relikty willi oficerskiej, relikty willi podoficerskiej, magazyn paliw (tzw. Benzinmagazin) i metalowy falochron. To zamknięcie ważnego etapu, które rozpoczęli członkowie Stowarzyszenia kilka lat wcześniej. Wpis do rejestru zabytków zapewnił względne bezpieczeństwo westerplackim pamiątkom, ale nie można wykluczyć, że znów pojawią się projekty budowania terminali, parkingów i innych obiektów w miejscach, gdzie znajdują się zabytki i ślady po Wojskowej Składnicy Tranzytowej...
Nasze armaty na uroczystościach I Odprawy na Westerplatte w Kielcach (2009).
Nasz Bofors No.1 w 2011 w Kielcach: kliknij tutaj


Dziś po kilku latach starań członków Stowarzyszenia oraz wielu osób i organizacji, którym nie jest obojętny los Pomnika Historii, kiedy to przez lata pamiętano o Obrońcach Składnicy i Westerplatte jedynie z okazji rocznicy 1 września, miejsce-symbol powoli odżywa, a efekty naszych działań można oglądać na Westerplatte (choć zasługi z tych osiągnięć przypisując sobie dziś gdańscy urzędnicy, pracownicy z Muzeum II WŚ i politycy PO). Jednakże Urząd Miasta Gdańska - organizator obchodów rocznicowych oraz nowy "właściciel" terenów Westerplatte - utworzone dla celów politycznych przez Donalda Tuska Muzeum II Wojny Światowej, odrzucili naszą ofertę pomocy i współpracy przy rewitalizacji Westerplatte oraz organizacji uroczystości rocznicowych. Zorganizowane uroczystości na Westerplatte 1 września 2009 r. w 70 rocznicę wybuchu II w.ś. okazały się wielką porażką i nie udało się tego przykryć przez przychylne rządowi media.

Westerplatte ponownie niszczało. Rewitalizacja rozpoczęta w 2006 r., zakończyła się szybko, bo po wyborach w 2007 nowy rząd zlikwidował projekt Muzeum Westerplatte i stworzył nowy Muzeum II Wojny Światowej, kosztujący prawie pół miliarda złotych (w tym koszt budowy fundamentu ok. 100 mln zł!). MIIWŚ wybudowało koszmarne, żelbetonowe gabloty (wbrew przepisom ograniczającym budowę podobnych obiektów na obszarze będącym Pomnikiem Historii) kosztem setek tysięcy złotych niszcząc m.in. jedyne zachowane przedpole polskich stanowisk ogniowych z 1939 r.; niszczony jest symboliczny Cmentarzyk Obrońców Westerplatte; zasypano ostatnie ocalałe leje po bombach Stukasów - pamiątki po nalocie 2 września 1939 r.; wycięto część drzew zasadzonych ponad 80 lat temu dla zamaskowania wojskowych instalacji; ponownie zaciera się pamięć o mjr. Sucharskim i kpt. Dąbrowskim; zniszczono w kilku miejscach zabytkowy falochron ze śladami po pociskach wystrzelonych z placówki "Fort", a "Fort", którym opiekowaliśmy się przez kilka lat, z trudem odrestaurowany, przez 8 lat pod opieką nowego "opiekuna" Westerplatte - Muzeum II Wojny Światowej ponownie stał się ruiną...

W trosce o dalsze losy Westerplatte i pozyskanych zabytków Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte z inicjatywy ostatnich żyjących Obrońców Westerplatte m.in. kpt. Ignacego Skowrona, weteranów II w.ś., żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej, powołało 31 sierpnia 2009 r. Muzeum Westerplatte SRHWST. [foto]

W grudniu 2015 r. Sekretarz Stanu MKIDN pan Jarosław Sellin reaktywował projekt budowy Muzeum Westerplatte.

Wkrótce więcej informacji!

Nasza idea Muzeum Westerplatte może zostać zrealizowana tylko dzięki poparciu ludzi,
którzy dumni są z polskiej Historii.
Mamy nadzieję, że wkrótce zabytki i pamiątki z Westerplatte znajdą miejsce pod jednym dachem.Noc Muzeów w Wejherowie. Armaty wz. 1902 i Bofors przed Ratuszem (2009).
Nasza armata wz. 1902 z 1917 r. wzięła też udział m.in. w realizacji filmu "Bitwa Warszawska 1920" oraz "Hiszpanka".
Nasze armaty w akcji


Jeden z zaledwie pięciu zachowanych Polskich Fiatów 508/II z 1934 r. będący w zbiorach Muzeum Westerplatte SRHWST. Takim samochodem gen. Bortnowski dokonywał inspekcji WST na W-tte.


Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte

Prezes Stowarzyszenia
Błażej Kozok

KRS: 0000238909    REGON: 220225467

Muzeum Westerplatte SRHWST


(C) SRH WST na W-tte 2002-2016
[wersja tymczasowa strony www]


Zwracamy się z prośbą do osób posiadających archiwalia i pamiątki związane z obroną Westerplatte,
a w szczególności
z Obroną Wybrzeża w 1939 r., o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.

Kontakt: wst@westerplatte.org
   Throughout many years Westerplatte – a symbolic place where World War II broke out, where 230 Polish soldiers bravely resisted the German invaders – has been deteriorating and going into ruin without any interest of Polish historians, museum workers and authorities of the city of Gdańsk. Works which were to secure the ruins of the barracks against complete destruction, cleaning of the area, painting the curbs or mowing the grass were just makeshift activities, increasing before the celebration of September 1939’s anniversary.

In 2002 the Society for the Reconstruction of the Historical Military Transit Depot Westerplatte began intensive actions leading to the change of the image of this important place and to bring back its proper place among Polish symbolic places. Members of the Society are finding historical artefacts and souvenirs associated with Westerplatte, technical documentation of the destroyed buildings, historical photographs, films, relations and other things of interest. Further actions of the Society were directed at drawing the attention to devastation and neglect of the historical part of the peninsula. We managed to interest the local and national media who described reprehensible look of the places where Polish soldiers fought bravely and heroically.

In 2003 the Society was the first to begin the work on the land development plan which – to make the dream of people associated with Westerplate come true – would show Westerplatte as a battlefield, and not as a dirty and neglected city park. The plan was presented to the President of Gdansk, Mr Paweł Adamowicz in November 2003, however we have received no reply neither from him nor from the Historical Museum of the City of Gdańsk. In September 2004 the plan, as well as projects of the Society connected with the reconstruction of Westerplatte (among others daring plan of rebuilding the barracks of the depot – a dream of the Defenders of Westerplatte) were published in the appendices of the first Polish historical comic book „Westerplatte. Załoga śmierci” (Westerplatte. The Crew of death).

Only harsh actions of the Society caused the City Hall of Gdańsk to make conferences where museum and City Hall workers had to explain why they had been neglecting Westerplatte for so many years. Empty promises were made, and garbage which was gathered through many years was quickly removed.

As early as in 2004 the Society was the first institution to promote the idea of creation a modern Westerplatte Museum, based on the idea of the Warsaw Uprising Museum. The Society is also trying to enliven – without any limitation of strength and financial means, without looking at the numerous obstacles – this important place, in order to remind those days which were very vital in the history of our country when „Westerplatte kept fighting on”.

Looking at the results and achievements of the Society, one can ask the question what would happen if we failed to find the will to fight against the reluctance of the museum workers, politicians and clerks? The answer is simple: nothing would change, things would remain as they were. Nothing would be going on. Stagnation, vegetation, slow fall into oblivion. Dying down. Thanks to modest activity of the Society there is still a flicker of hope that one day Westerplatte will not only boast about its great history, but also that this history will call for proper commemoration.

The few years of the Society’s activity within finding and gatherings the artefacts connected with Westerplatte, and in particular with the defence of the Depot in 1939 have been very successful. In the collection of the Westerplatte Museum we have – among others – cannon MK 02 and two Bofors MK 36 cannons, full range of the original machine guns used by the defenders and the unique collection of pre-war porcelain from the Officers Mess marked by the fire of September 2, 1939. The museum also has the biggest collection of the archive photographs depicting the fights of 1939. Between September 3 and 7, together with the Diving Centre „Neptune” from Bydgoszcz and Baltic Diving Centre „Explorer” from Gdynia the Society organised fist Polish expedition to the wreck of the battleship "Schleswig-Holstein". The objective of the expedition was the cataloguing of the remains of the ship and checking the state of the wreck. This is one of many projects undertaken by the Society.

Few years of working on saving the monuments of Westerplatte and reconstruction of the state of the Depot to the shape of 1939 gave a surprising and substantial breakthrough. All the celebrations, ceremonies and historical reconstruction happened due to the effort of the Society’s members and historical re-enactment groups and with the help of many people from all the country. Alarming actions of the Society have finally been seen not by the local, but central authorities in Warsaw. Deterioration of the peninsula brought the attention of the most important people in the state. Dr Marian Kwapiński heritage conservator of the Pomorskie region invited Jarosław Sellin, Secretary of the State in the Ministry of Culture and National Heritage to come on the first day of the Field Exercise organised by the Society in August 2006. Mr Sellin saw the weak condition of the monuments, decaying relics, and forgotten – but important – historical place. We did not have to wait long for the reaction. Two weeks later, Prime Minister, Jarosław Kaczyński assigned 583 thousand PLN from the budget of the Prime Minister’s Office to prepare the project of the revitalisation of Westerplatte, including archaeological research and initial works.

In 2007, on 68th anniversary of World War II, next to just rebuilt shelter of the Fort section, we witnessed a very important event in the post-war history of Westerplatte. Vice-minister of the culture and national heritage, Jarosław Sellin in the presence of Pomorskie Region Governor, Bishop of Gdańsk and veterans of World War II, re-eanctors and many citizens of Tri-City announced the creation of the Westerplatte Museum. The Museum was to be completed within next two years, just in time for the 70th anniversary of the outbreak of WWII. The modern museum was to be located in the restored buildings of the Depot: barracks, officers mess and villa, in the guardhouse 1 and 4, building of the train station and many others. It seemed that the key objective of the Society had been achieved. The enthusiasm, however, slowly died away. When Platforma Obywatelska (Civic Platform) took the power, the plans and projects concerning Westerplatte got tangled in the red tape and started to face open hostility. On December 1, 2008 the heritage conservator of the Pomorskie region included 14 objects or their remains to the registry of monuments. This was the end of important stage started few years before. The entry to the registry secured the safety of Westerplatte and its monuments, however, one cannot rule out that there will be new projects seeing the construction of terminals, parking places and other objects in the places where relics of the Military Transit Depot are now...

Westerplatte is decaying again. Hideous and very expensive showcases have been built, craters from the 2nd air strike by Stuka bombers have been land filled, some of the trees planted more than 80 years ago as a camouflage have been cut down. The memory of the commander of the defending soldiers – cpt Dąbrowski is slowly fading. The City Hall of Gdańsk and new „owner” of the terrain – created by Donald Tusk World War II Museum - rejected our offer of help and co-operation in revitalisation of the Westerplatte and anniversary celebrations.

Polish heroes are passing away. There are only two Defenders of Westerplatte alive. In all probability, none of them will long enough to see their greatest dream come true – opening the exposition in the modern Westerplatte Museum located in the rebuilt building of the barracks...

In order to care about the fate of Westerplatte, memory of this symbolic place and collected artefacts and monuments, the Society for the Reconstruction of the Historical Military Transit Depot Westerplatte acting on the initiative of the remaining Defenders of Westerplatte, veterans of WWII, soldiers of Armia Krajowa (Home Army) and the citizens of Świętokrzyskie region created Museum of Military Transit Depot in 2009.